Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 10:47

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/004807
„Upratovacie a čistiace služby pre: časť 1- Útvary sekcie ekonomiky MV SR, časť 2 - Trenčiansky kraj a časť 3 – Žilinský kraj“

Informácie

ID zákazky
48337
Názov predmetu
„Upratovacie a čistiace služby pre: časť 1- Útvary sekcie ekonomiky MV SR, časť 2 - Trenčiansky kraj a časť 3 – Žilinský kraj“
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004807
Číslo z vestníka EU
650645-2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
8 835 000,00 EUR
Hlavný CPV
90911000-6 - Služby na upratovanie ubytovacích zariadení, budov a čistenie okien
Doplňujúci CPV
90910000-9 - Upratovacie služby
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby vrátane dopravy na miesto určenia a dodania súvisiacich tovarov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.12.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Dokumenty

č 1. – Útvary sekcie ekonomiky MV SR

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 535 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
90911000-6 - Služby na upratovanie ubytovacích zariadení, budov a čistenie okien
Doplňujúci CPV
90910000-9 - Upratovacie služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 2 - Trenčiansky kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 300 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
90911000-6 - Služby na upratovanie ubytovacích zariadení, budov a čistenie okien
Doplňujúci CPV
90910000-9 - Upratovacie služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 3 – Žilinský kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 000 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
90911000-6 - Služby na upratovanie ubytovacích zariadení, budov a čistenie okien
Doplňujúci CPV
90910000-9 - Upratovacie služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody