Status: Zakończona

Czas serwera: 09.12.2023 20:26

Karta zamówienia #PZP/1/2020
Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”

Informacje

ID zamówienia
6252
Nazwa zamówienia
Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”
Numer zamówienia
PZP/1/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 017-035370
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Uzupełniające CPV
45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budynek Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” projektowany na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z SIWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Na podstawie art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.. – dalej PZP), Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Inwestorowi Zastępczemu
ECM GROUP POLSKA S.A
ul. RONDO ONZ 1
00-124 Warszawa
tel.: 22 333 73 57

Terminy

TERMIN SKŁADANIA OFERT
16.03.2020 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.03.2020 12:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
FUNDACJA Ewy Błaszczyk "AKOGO?"
Adres
Podleśna 4
Warszawa
01-673, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Michał Męczkowski
michal.meczkowski@ecmg.pl
+48 606145428

Dokumenty