Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:13

Karta obstarávania #PO-PSK-2017-cesty
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Informácie

ID zákazky
279
Názov predmetu
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji
Číslo spisu VO
PO-PSK-2017-cesty
Číslo z vestníka VO
VVO: 253/2017, 17830 - MSP, 27.12.2017
Číslo z vestníka EU
2017/S 247-517233
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
56 259 315.50 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji.
Cestnú sieť predstavujú cesty v správe samosprávnych krajov. Ich súčasťou sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre ich úplnosť, zabezpečenie a ochranu a tiež na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Cestné komunikácie sú určené na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi krajmi a okresmi.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
3.2 Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky, na všetky samostatné stavby príslušnej časti predmetu zákazky.

Termíny

Predkladanie ponúk (Ostatné/Kritériá)
27.02.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Prešovský samosprávny kraj
Adresa
Nám. mieru 2
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Matúš Džuppa
cesty@ekoauris.sk
+421 904281818
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=37870475&obec=&month=&year=2017&text=

Dokumenty

Čať 1: II/534 Poprad Starý Smokovec, II ETAPA

Predpokladaná hodnota bez DPH
3 326 753.24 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice

Predpokladaná hodnota bez DPH
4 741 705.38 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: II/545 Jánovce Kľušov

Predpokladaná hodnota bez DPH
1 791 576.36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4: II/546 Prešov - Klenov

Predpokladaná hodnota bez DPH
3 193 662.48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 5: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Predpokladaná hodnota bez DPH
3 375 266.65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 6: ID – R01 II/547 hranica okresu Košice / Košice – okolie – Spišské Vlachy

Predpokladaná hodnota bez DPH
5 515 645.42 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 7: ID – R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec

Predpokladaná hodnota bez DPH
3 370 180.59 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 8: ID – R010 II/582 Michalovce – Sobrance

Predpokladaná hodnota bez DPH
2 076 643.58 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 9: Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice

Predpokladaná hodnota bez DPH
4 159 822.13 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 10: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža

Predpokladaná hodnota bez DPH
4 494 222.36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 11: Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište – Partizánske

Predpokladaná hodnota bez DPH
4 348 902.62 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 12: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto n/V - Myjava

Predpokladaná hodnota bez DPH
2 860 140.09 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 13: Modernizácia cesty II/499 a Rekonštrukcia spodnej stavby mosta ev. č. 499-044 – Krajinský most v Piešťanoch

Predpokladaná hodnota bez DPH
1 664 836.36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 14: Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany

Predpokladaná hodnota bez DPH
3 986 070.89 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 15: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000 - 25,956

Predpokladaná hodnota bez DPH
2 058 945.34 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 16: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400

Predpokladaná hodnota bez DPH
2 782 101.21 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 17: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč - Myjava, km 6,823 - 10,321

Predpokladaná hodnota bez DPH
2 512 840.80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy