Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 18:44

Karta obstarávania #3024/2021
Futbalové ihrisko s umelou trávou na Slávii –2

Informácie

ID zákazky
10532
Názov predmetu
Futbalové ihrisko s umelou trávou na Slávii –2
Číslo spisu VO
3024/2021
Číslo z vestníka VO
11978-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
39293400-6 - Umelý trávnik
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia futbalového ihriska rozmerov 105 x 68 m so športovým povrchom – umelý trávnik. Pozdĺžna os hracej plochy ihriska má orientáciu sever – juh. Celé ihrisko je oplotené do výšky 5m. Pre vstup na hraciu plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 4 bráničky – 2 jednokrídlové a 2 dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska je navrhnuté na šiestich 15 m vysokých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý zavlažovací systém pre optimalizáciu teploty a vlhkosti hracej plochy počas letných mesiacov.
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.03.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.03.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty