Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 19:59

Karta obstarávania #SE-VO2-2022/003087
Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch MV SR

Informácie

ID zákazky
17774
Názov predmetu
Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch MV SR
Číslo spisu
SE-VO2-2022/003087
Číslo z vestníka VO
86/2022 - 18875-MSS
Číslo z vestníka EU
2022/S 067-177389
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
825 419,00 EUR
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.05.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Mravík
lubos.mravik@minv.sk
+421 250944233

Dokumenty

Časť 1 - Centrum podpory Bratislava a OHZ SE MV SR

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
200 207,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2 - Centrum podpory Trnava

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 724,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 3 - Centrum podpory Nitra

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
108 091,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 4 - Centrum podpory Prešov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
142 316,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 5 - Centrum podpory Žilina

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
68 599,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 6 - Centrum podpory Košice

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
100 688,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 7 - Centrum podpory Trenčín

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
58 514,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 8 - Centrum podpory Banská Bystrica a OHZ SE MV SR

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
125 280,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody