Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 03:46

Karta obstarávania #SE-VO-2023/003956
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky IV.

Informácie

ID zákazky
39634
Názov predmetu
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky IV.
Číslo spisu
SE-VO-2023/003956
Číslo z vestníka EU
2023/S 070-211869 zo dňa 07.04.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
47 969 362,00 EUR
Hlavný CPV
22450000-9 - Chránené tlačoviny
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vývoj, výroba a dodávka čistopisov dokladov Slovenskej republiky. Zákazka je rozdelená do dvoch samostatných častí a to:
1. Čistopisy dokladov Slovenskej republiky ID1: Občiansky preukaz, Povolenie na pobyt, Alternatívny autentifikátor, Vodičský preukaz, Osvedčenie o evidencii vozidla.
2. Čistopisy dokladov Slovenskej republiky ID3: Cestovný pas, Diplomatický pas, Služobný pas, Cudzinecký pas, Cestovný doklad pre cudzinca - Dohovor 1951,Cestovný doklad pre cudzinca - Dohovor 1954.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.05.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant

+421 250944564

Dokumenty

Čistopisy dokladov Slovenskej republiky ID1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 211 137,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
22455000-4 - Identifikačné karty
Doplňujúci CPV
22456000-1 - Povolenia
22454000-7 - Vodičské preukazy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Čistopisy dokladov Slovenskej republiky ID3

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 758 225,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
22451000-6 - Pasy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody