Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 00:08

Karta obstarávania #01/MC/NL/2023
Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice III. etapa

Informácie

ID zákazky
43703
Názov predmetu
Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice III. etapa
Číslo spisu
01/MC/NL/2023
Číslo z vestníka VO
139/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 134-425032
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 046 893,22 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Doplňujúci CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45233228-3 - Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky rekonštrukcia pozemných komunikácii a priľahlých chodníkov v meste Košice v zmysle projektovej dokumentácie. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných objektov:

1. 101-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE WATSONOVA
2. 103-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE TOLSTÉHO
3. 105-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE MLIEČNA
4. 106-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE JANTÁROVÁ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.08.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Dokumenty