Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.08.2022 00:14

Karta obstarávania #03/2020_NZ_Svidník
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Svidníku

Informácie

ID zákazky
7538
Názov predmetu
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Svidníku
Číslo spisu
03/2020_NZ_Svidník
Číslo z vestníka VO
22096 - MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 113-273515
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
280 020,34 EUR
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:

Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája 640/39
Časť A3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ 8. mája 640/39

Časť B1: Didaktické pomôcky - ZŠ Karpatská 803/11
Časť B2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Karpatská 803/11
Časť B3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Karpatská 803/11
Časť B4: Knižničný fond - ZŠ Karpatská 803/11

Časť C1: Didaktické pomôcky - ZŠ Ul. Komenského 307/22
Časť C2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Ul. Komenského 307/22
Časť C3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Ul. Komenského 307/22

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2020 09:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Svidník
Adresa
Sovietskych hrdinov 200/33
Svidník
08901, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Zemčáková
svidnik.zemcakova@proebiz.com
+421 905298434
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6276

Dokumenty

Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 911,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája 640/39

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 212,57 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť A3: Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ 8. mája 640/39

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 787,01 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť B1: Didaktické pomôcky - ZŠ Karpatská 803/11

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
50 808,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť B2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Karpatská 803/11

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 190,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť B3: Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Karpatská 803/11

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 757,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť B4: Knižničný fond - ZŠ Karpatská 803/11

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
26 435,12 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
22111000-1 - Knihy pre školy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť C1: Didaktické pomôcky - ZŠ Ul. Komenského 307/22

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
45 201,52 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť C2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Ul. Komenského 307/22

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 297,07 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť C3: Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Ul. Komenského 307/22

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 419,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy