Status: Trwająca

Czas serwera: 20.10.2020 22:41

Karta zamówienia #PZP/2/2020
Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „ Klinika Budzik Dla Dorosłych ”

Informacje

ID zamówienia
7183
Nazwa zamówienia
Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „ Klinika Budzik Dla Dorosłych ”
Numer zamówienia
PZP/2/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 077-181202
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa stanu surowego zamkniętego, zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych, budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z załączonym dokumentami - SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest ETAP I Inwestycji "Klinika Budzik dla dorosłych"

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Na podstawie art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej PZP), Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Inwestorowi Zastępczemu:
ECM GROUP POLSKA S.A
ul. RONDO ONZ 1
00-124 Warszawa
tel.: 22 333 73 57
Na mocy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem Zastępczym a Zamawiającym – Fundacją Ewy Błaszczyk AKOGO, Inwestor Zastępczy działa jako powiernik Zamawiającego. Umowę z Wykonawcą będzie zawierał Inwestor Zastępczy.

Terminy

Termin składania ofert
27.05.2020 13:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
27.05.2020 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
FUNDACJA Ewy Błaszczyk "AKOGO?"
Adres
Podleśna 4
Warszawa
01-673, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Michał Męczkowski
michal.meczkowski@ecmg.pl
+48 606145428

Dokumenty