Status: Zakończona

Czas serwera: 19.05.2024 14:08

Karta zamówienia #PZP/2/2020
Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „ Klinika Budzik Dla Dorosłych ”

Informacje

ID zamówienia
7183
Nazwa zamówienia
Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „ Klinika Budzik Dla Dorosłych ”
Numer zamówienia
PZP/2/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 077-181202
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa stanu surowego zamkniętego, zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych, budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych” projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z załączonym dokumentami - SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest ETAP I Inwestycji "Klinika Budzik dla dorosłych"

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Na podstawie art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej PZP), Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Inwestorowi Zastępczemu:
ECM GROUP POLSKA S.A
ul. RONDO ONZ 1
00-124 Warszawa
tel.: 22 333 73 57
Na mocy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem Zastępczym a Zamawiającym – Fundacją Ewy Błaszczyk AKOGO, Inwestor Zastępczy działa jako powiernik Zamawiającego. Umowę z Wykonawcą będzie zawierał Inwestor Zastępczy.

Terminy

Termin składania ofert
27.05.2020 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.05.2020 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
FUNDACJA Ewy Błaszczyk "AKOGO?"
Adres
Podleśna 4
Warszawa
01-673, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Michał Męczkowski
michal.meczkowski@ecmg.pl
+48 606145428

Dokumenty