Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 11:26

Karta obstarávania #SE-VO1-2023/003055
Prístrojové vybavenia špeciálnej analytickej a detekčnej techniky

Informácie

ID zákazky
36398
Názov predmetu
Prístrojové vybavenia špeciálnej analytickej a detekčnej techniky
Číslo spisu
SE-VO1-2023/003055
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 6/2023 - 10.01.2023 - 741 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 006-013146
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
680 872,70 EUR
Hlavný CPV
38433000-9 - Spektrometre
Doplňujúci CPV
39711130-9 - Chladničky
42931120-8 - Stolné odstredivky
42113170-6 - Rotačné zariadenia
38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo
39711440-5 - Variče
31711422-7 - Mikrovlnné zariadenia
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodávku prístrojového vybavenia špeciálnej analytickej a detekčnej techniky pre kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, sekcia krízového riadenia MV SR v nasledovnom zložení a počtoch:

1. Infračervený spektrometer ATR/FTIR, množstvo: 3 ks
2. Laboratórna infraštruktúra pre detekciu biologických agens, množstvo: 3 ks
3. Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom (GCMS), množstvo: 1 ks
4. Prenosný prietokový analyzátor plynov, množstvo: 3 ks
5. Stanica pre alfaspektrometrickú trasu, množstvo: 1 ks
6. Špeciálne ochranné prostriedky proti CBRN agens, množstvo: 1 ks
7. Zmesný etalón pre gamaspektrometriu, množstvo: 3 ks

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky je rozdelený na 7 samostatne vyhodnocovacích častí. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy na každú samostatne vyhodnocovanú časť zákazky.

Záujemca môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na ľubovoľný počet časti predmetu zákazky.

Podmienky uvedené v týchto SP sa vzťahujú rovnako na všetky časti zákazky, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že sa vzťahujú len na niektorú časť

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.03.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty

časť_č.1_Infračervený spektrometer ATR-FTIR

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
152 560,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38433000-9 - Spektrometre
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť_č.2_Laboratórna infraštruktúra – nákup prístrojového vybavenia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
210 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39711130-9 - Chladničky
Doplňujúci CPV
42931120-8 - Stolné odstredivky
42113170-6 - Rotačné zariadenia
38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo
39711440-5 - Variče
31711422-7 - Mikrovlnné zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť_č.3_Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
201 373,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38433000-9 - Spektrometre
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť_č.4_Prenosový prietokový analyzátor plynov s kvalitatívnym a kvantitatívnym určením toxických priemyselných plynov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
61 323,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38433000-9 - Spektrometre
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť_č.5_Stanica pre alfaspektrometrickú trasu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
18 783,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38433000-9 - Spektrometre
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť_č.6_Špeciálne ochranné prostriedky proti CBRN agens v zmysle špecifikácie vlastností a počtov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 605,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť_č.7_Zmesný etalón pre gamaspektrometriu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 226,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38433000-9 - Spektrometre
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy