Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 20:10

Karta obstarávania #15/2020
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch

Informácie

ID zákazky
9595
Názov predmetu
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch
Číslo spisu
15/2020
Číslo z vestníka VO
44395 - MSP
Číslo z vestníka EU
2020/S 237-581969
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 332 067,01 EUR
Hlavný CPV
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
Doplňujúci CPV
45212300-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
45212100-7 - Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na stavebné práce týkajúce sa jedného komplexu budov, ktoré budú realizované na základe jednej projektovej dokumentácie. Je ťažko predstaviteľné, že by realizáciu jednotlivých prác v jednom čase zabezpečovali rôzni zhotovitelia bez toho, aby s tým mal verejný obstarávateľ zvýšené náklady a organizačné komplikácie. Z týchto logických, vecných a ekonomických dôvodov, sa verejný obstarávateľ rozhodol nerozdeliť predmet zákazky na menšie časti. Nerozdelením zákazky na časti verejný obstarávateľ neobmedzuje účasť vo verejnom obstarávaní malým a stredným podnikom, ktoré sú spôsobilé túto zákazku realizovať.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom riešenia je rekonštrukcia existujúcich objektov kasární a súvisiace objekty, ktoré sú definované v projektovej dokumentácii.
Cieľom navrhovaných stavebných úprav je obnoviť areál a existujúcich budov kasární, vrátane rekonštrukcie interiéru v industriálnom, technickom ráze, s využitím historického obdobia, kedy boli bloky kasární postavené, a to tak, aby zodpovedali samotnému novému poslaniu objektov, ktoré budú slúžiť ako nové reprezentatívne Kreatívne centrum Nitra.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.03.2021 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška, Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889

Dokumenty