Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:21

Karta obstarávania #MK/A/2021/16840
Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia

Informácie

ID zákazky
13645
Názov predmetu
Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia
Číslo spisu
MK/A/2021/16840
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 953 398,39 EUR
Hlavný CPV
45212225-9 - Stavebné práce na športových halách / IA13-5 - Rekonštrukcia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na vykonaní diela spočívajúce v zhotovení rekonštrukcie a modernizácie objektu športovej haly nachádzajúcej sa v mestskej pamiatkovej rezervácii na ul. Hviezdoslavova 8, Košice. Rozsah prác a dodávok stanovuje projektová dokumentácia realizačného stupňa vrátane výkaz výmeru vypracovaná projektovou a inžinierskou kanceláriou Ceving, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.11.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Iveta Šrameková
iveta.sramekova@kosice.sk
+421 556419402

Dokumenty