Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2023 20:25

Karta obstarávania #FNsP FDR/RVO/263/2023
Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb

Informácie

ID zákazky
36867
Názov predmetu
Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb
Číslo spisu
FNsP FDR/RVO/263/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 18/2023 - 26.01.2023, 2561 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 018-051417
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
648 147,85 EUR
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb nevyhnutné k operatíve Oddelenia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie a Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Predmet zákazky je rozdelený na 22 častí v závislosti od účelu použitia v operatíve v nasledovnom rozsahu:

• Časť č. 1: Sada chirurgických nástrojov určená k extirpácii vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety),
• Časť č. 2: Sada chirurgických nástrojov určená k robotickej operatíve vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 3: Sada chirurgických nástrojov určená k operácii šliach vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety),
• Časť č. 4: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám tváre vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety),
• Časť č. 5: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám prostaty vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 6: Sada chirurgických nástrojov určená ku špeciálnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 7: Sada chirurgických nástrojov určená k venter operáciám vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 8: Sada chirurgických nástrojov určená k cievnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 9: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám: pruhu /hernie/, slepého čreva /apendektómia/ a prsníka /čiastočné, prípadne úplné odstránenie prsníka/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov),
• Časť č. 10: Sada nástrojov určená k operáciám orgánov dutiny brušnej /bránice, žalúdka, čriev, pečene, sleziny, podžalúdkovej žľazy, lymfatickému systému/ klasickým prístupom/ (6 kompletných setov nástrojov, 12 kompletných setov kontajnerov),
• Časť č. 11: Sada retraktora kompatibilná s používaným systémom MEDIFLEX určená k operačným výkonom v dutine brušnej vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 12: Sada náhradných chirurgických nástrojov vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 13: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, otvoreným operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 14: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, bránice, miniinvazívnym thorakoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 15: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám oka vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety),
• Časť č. 16: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám vylučovacieho systému miniinvazívnym laparoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 17: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám pečene a žlčových ciest miniinvazívnym laparoskopickým prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 18: Sada chirurgických nástrojov určená k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 19: Sada náhradných chirurgických nástrojov k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb /doplnenie existujúceho setu/ (1 kompletný set),
• Časť č. 20: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine brušnej, pri akútnej zmene operačného prístupu laparoskopického na laparotomický vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 21: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám bedrového a kolenného kĺbu vrátane súvisiacich služieb (4 kompletné sety),
• Časť č. 22: Sada spinálneho retraktora určená k operáciám lumbálnej chrbtice vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Špitálska
aspitalska@nspbb.sk
+421 484413240

Dokumenty

Časť č. 1: Sada chirurgických nástrojov určená k extirpácii vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 036,81 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2: Sada chirurgických nástrojov určená k robotickej operatíve vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 889,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 3: Sada chirurgických nástrojov určená k operácii šliach vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 539,14 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 4: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám tváre vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 500,17 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 5: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám prostaty vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 309,05 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 6: Sada chirurgických nástrojov určená ku špeciálnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 072,17 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 7: Sada chirurgických nástrojov určená k venter operáciám vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 691,07 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 8: Sada chirurgických nástrojov určená k cievnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 306,14 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 9: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám: pruhu /hernie/, slepého čreva /apendektómia/ a prsníka /čiastočné, prípadne úplné odstránenie prsníka/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 566,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 10: Sada nástrojov určená k operáciám orgánov dutiny brušnej /bránice, žalúdka, čriev, pečene, sleziny, podžalúdkovej žľazy, lymfatickému systému/ klasickým prístupom/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov nástrojov, 12 kompletných set

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
110 900,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 11: Sada retraktora kompatibilná s používaným systémom MEDIFLEX určená k operačným výkonom v dutine brušnej vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 086,82 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 12: Sada náhradných chirurgických nástrojov vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
89 493,18 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 13: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, otvoreným operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
46 219,66 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 14: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, bránice, miniinvazívnym thorakoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
59 412,86 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 15: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám oka vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 652,08 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 16: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám vylučovacieho systému miniinvazívnym laparoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
39 497,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 17: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám pečene a žlčových ciest miniinvazívnym laparoskopickým prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
45 126,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 18: Sada chirurgických nástrojov určená k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 563,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 19: Sada náhradných chirurgických nástrojov k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb /doplnenie existujúceho setu/ (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 647,45 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 20: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine brušnej, pri akútnej zmene operačného prístupu laparoskopického na laparotomický vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 589,57 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 21: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám bedrového a kolenného kĺbu vrátane súvisiacich služieb (4 kompletné sety)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
33 607,48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 22: Sada spinálneho retraktora určená k operáciám lumbálnej chrbtice vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 439,77 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33162200-5 - Nástroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy