Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.06.2024 04:44

Karta obstarávania #SVO-RVO3-2024/000520
Výzbrojný materiál

Informácie

ID zákazky
44259
Názov predmetu
Výzbrojný materiál
Číslo spisu
SVO-RVO3-2024/000520
Číslo z vestníka VO
186/2023 p.č.31783-MST z 25.09.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 183-571393 z 22.09.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
5 971 283,65 EUR
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Doplňujúci CPV
35321200-2 - Pušky
31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
35814000-3 - Plynové masky
35300000-7 - Zbrane, munícia a súvisiace časti
19520000-7 - Plastové výrobky
35341000-6 - Časti ľahkých strelných zbraní
31720000-9 - Elektromechanické zariadenia
31434000-7 - Lítiové akumulátory
18925200-1 - Puzdrá
38546100-5 - Detektory bômb
18921000-1 - Kufre
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Časť 1: Samopal s príslušenstvom
Časť 2: Útočná puška s príslušenstvom
Časť 3: Ostreľovacia puška s príslušenstvom
Časť 4: Podporná ostreľovacia puška s príslušenstvom
Časť 5: Príslušenstvo k zbraniam
Časť 6: Renovácia samopalu
Časť 7: Konverzia
Časť 8: Taser s príslušenstvom
Časť 9: Ručný detektor výbušnín
Časť 10: Obranný kufrík
Časť 11: Pozorovacie prístroje denné
Časť 12: Pozorovacie prístroje nočné
Časť 13: Termovízia

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.01.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Baxant
miroslav.baxant@minv.sk
+421 250944575
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

Časť 1: Samopal s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
54 975,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2: Útočná puška s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
150 716,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 3: Ostreľovacia puška s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
109 612,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 4: Podporná ostreľovacia puška s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
57 870,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 5: Príslušenstvo k zbraniam

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
54 618,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 6: Renovácia samopalu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
110 274,15 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 7: Konverzia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 582,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 8: Taser s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
181 410,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 9: Ručný detektor výbušnín

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
259 920,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 10: Obranný kufrík

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 11: Pozorovacie prístroje denné

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
856 683,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 12: Pozorovacie prístroje nočné

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 085 250,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 13: Termovízia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 013 871,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35321300-3 - Automatické zbrane
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody