Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.01.2022 13:21

Karta obstarávania #526
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a Orava

Informácie

ID zákazky
9945
Názov predmetu
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a Orava
Číslo spisu
526
Číslo z vestníka EU
2020/S 242-598170
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
203 523 985,00 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého 10 ročného trvania kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov. Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti: Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Liptova a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Oravy. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy v roku 2022.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Viazanosť ponúk je do 1.10.2022.

Zelené VO

Áno

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.02.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre región Liptov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
82 717 223,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre región Orava

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
120 806 762,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy