Stav: Zrušená

Serverový čas: 27.05.2024 20:50

Karta obstarávania #SE-VO-2023/013
Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary

Informácie

ID zákazky
44195
Názov predmetu
Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary
Číslo spisu
SE-VO-2023/013
Číslo z vestníka EU
2023/S 175-547726
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
72 707 929,92 EUR
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
48810000-9 - Informačné systémy
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo
50410000-2 - Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov
50433000-9 - Kalibrovanie
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72400000-4 - Internetové služby
34992200-9 - Dopravné značky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
zdôvodnenie je prílohou súťažných podkladov
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia projektu "Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky" zahŕňajúca dodanie, montáž a sprevádzkovanie stacionárnych cestných rýchlomerov a analytických kamier, dodanie tzv. transakčného modulu (IS pre spracovanie údajov z cestných rýchlomerov a AK) a jeho servisná podpora a dodanie ďalších súvisiacich splnení spojených s prevádzkovou uvedeného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.01.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Kundrát
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty