Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 03:37

Karta obstarávania #SE-VO-2022/003003
Ekologické automobily

Informácie

ID zákazky
17159
Názov predmetu
Ekologické automobily
Číslo spisu
SE-VO-2022/003003
Číslo z vestníka VO
14035-MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 032-081386
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
29 399 080,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Doplňujúci CPV
34928430-1 - Majáky
32342410-9 - Zvukové zariadenie
34136000-9 - Dodávkové automobily
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie ekologických automobilov s elektrickým pohonom (EV) a s plug-in hybridným pohonom (PHEV).

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.04.2022 10:05:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

Elektromobil typu hatchback

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 756 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Elektromobil typu SUV

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
940 706,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Elektromobil typu dodávka

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
298 754,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plug-in hybrid typu sedan

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 222 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plug-in hybrid typu SUV

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 301 052,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plug-in hybrid typu Hatchback

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 990 894,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plug-in hybrid typu kombi

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 888 874,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy